Regulamin

Regulamin strony internetowej

www.Gab-All.pl

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z strony) jest prowadzona przez FHU Gab-All Joanna Król Oisńska, Świdry 122a, 21-400 Łuków(zwaną dalej „Firma lub Gab-All „).
 2. Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług, materiałów zawartych na stronie, promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.
 3. Wejście na stronę internetową www.Gab-All.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony firmy FHU Gab-All mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

§2

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność FHU Gab-All, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
 2. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody FHU Gab-All użytkownik strony nie może:

 1. Wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 2. Modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Zawartość strony

§3

 1. Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści, zdjęcia, informacje mają wyłącznie charakter informacji o firmie, w tym o jej produktach, usługach o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.
 2. Treści zawarte na niniejszej stronie zostały zgromadzone z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o firmie jej produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami firmy.
 3. Oferta oraz cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności i cookies

§4

 1. Nasza witryna www.Gab-All.pl zbiera informacje o plikach cookies, cała polityka prywatności dostępna pod linkiem Polityka prywatności

Odpowiedzialność

§5

 1. Firma Gab-all nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie, mogą lecz nie muszą być własnością firmy Gab-ALL.
 2. Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub
  przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów funkcjonowania firmy.

Podsumowanie

§6

 1. Firma Gab-All zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w dowolnym miejscu i czasie bez konieczności powiadomienia użytkowników.
 2. Wszystkie postanowienia nie uregulowane niniejszym regulaminem, podlegają regulacji poprzez kodeks cywilny.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.