Druczki przelewu online to kolejny wdrożony przez nas skrypt, który ma za zadanie wypełnić druczek przelewu. Na stronie znajduje się przykład wypełnionego druczku, mamy mozliwość wpisania w pola danych, które chcemy wykorzystać do własnego przekazu bankowego, po wcisnieciu przycisku generuj system generuje podstrone z gotowym druczkiem. Druczki w postaci wygenerowanych linków można wysyłać dalej, lub też wydrukować

Na stronie nie musisz sie rejestrować, zakładać konta itp, nie zapisujemy danych z przelewów.

Druczki przelewu: http://przelew.gab-all.pl/